BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ve Oranları

BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ve Oranları
15 Ekim 2016 tarihinde eklendi, 146 kez okundu.


 

Kredi çektiğimizde, ya da hesabımızda tanımlı kredili mevduat hesabımızdan para çektiğimizde bir vergi türü ile karşılaşırız;  BSMV.   Çoğu zaman kesinti oranı az gibi göründüğü için banka temsilcimize sorma gereği duymayız. Ama bu verginin kesinti oranları her işlemde farklılık gösterdiği ve neredeyse bütün bankalarda farklı bir yöntem kullanılarak müşteriden tahsil edildiği görülmektedir. Bu noktada paramızın hangi vergilere gittiğini iyi bilmemiz gerekmektedir. Kredi işlemlerimizi bilinçli yapabilmek için, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini iyi bilmekte fayda var.

 

           BSMV’nin açılımı, banka ve sigorta muameleleri vergisidir. Devlet, bankalar üzerinden yapılan ihtiyaç, taşıt gibi kredi işlemlerinde ya da hesaba tanımlı kredili mevduat hesabından kullanılan miktarlardan alınan ve oranları değişken olabilen bir vergi keser. Bankalar da bu vergiyi müşteriden tahsil ederler. 6802 sayılı bankacılık kanununa göre işlem yapılan bu vergi türünde izahat şu şekilde yapılmaktadır: “Yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutuluyor.”  Bu açıklamaya göre BSMV, banka ve sigorta işlemlerinden doğan herhangi bir para ya da miktar üzerinden devlet tarafından tahsil edilen bir vergi türü olduğunu söyleyebiliriz.

 

Oranları Nedir?

 

  1. a) Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden%1
  2. b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden%1
  3. c) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe aldıkları paralar üzerinden%1
  4. d) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe aldıkları paralar üzerinden%1
  5. e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden Sıfır
  6. f) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden%5

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git