Senet Nasıl Düzenlenir?

Senet Nasıl Düzenlenir?
5 Temmuz 2020 tarihinde eklendi, 175 kez okundu.

Senet, kişi veya işletmelerin bir ödemenin karşılığı olarak düzenledikleri evraktır. Üzerinde yer alan boşlukların doldurulması ve borçlu kişinin imza atmasıyla ‘’kıymetli evrak’’ olarak değer kazanır. Genel olarak aynı şekil ve dizayna sahip bulunan senetler, her hangi bir alışveriş sonrasında yapılacak olan ödemeye veya bir borca mahsuben düzenlenir. Senet düzenlemek için ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu içeriğimizde…

Senet ev, araba vb. gibi gayrimenkul alımlarında kullanılabildiği gibi, ticari faaliyetlerde bulunan kişilerin ürün ihtiyaçlarını önceden belirlenmiş vadeler şeklinde ödeyebilmelerine olanak sağlar.

Senet üzerinde alacaklı ve borçlu tarafından önceden belirlenen tarihte ödenmediği takdirde veya düzenleme sırasında yapılan hatalar sebebiyle borçlu kişi aleyhine icra takibatı yapılmasına varan sonuçlar ortaya çıkar. Bu sonuçlarla karşılaşmamak adına senedin nasıl düzenlenmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Senet Nedir Nasıl Düzenlenir?

Senet kısaca ödenmekle yükümlü olunan bir borç sebebiyle alacaklı kişinin güvenceye alınmasını sağlayan resmi bir belgedir. Nakit para yerine geçen senetlerle bir ürün veya hizmet satın alınabilir. Üzerinde iki tarafın da anlaştığı tarihte ödenmesi gereken senetlerin düzenlenmesinde yapılacak olası hatalar borçlu kişi aleyhine kanuni sonuçlar doğurur.

Adım adım senet düzenleme yazımızı inceleyebilirsiniz. Senet Nasıl Doldurulur?

Senet düzenleme veya senet doldurma sırasında bazı hususlara özen göstermek gerekir. Senet ile alım veya satış işlemi gerçekleştirecekseniz öncelikle dikkat etmeniz gereken husus, senedin düzenlendiği tarih ile senet üzerine atılan imza tarihinin birbiriyle aynı olmasıdır. Bunun dışında,

  • Borcun ödeneceği gün ve vade sayısını senet üzerinde belirtin
  • Ödenecek miktarı ve hangi para cinsiyle ödeneceğini yazın.
  • Ödenecek miktarı belirlerken üzerinde herhangi bir rakamsal değişikliğe meydan vermemek adına ödenecek tutar kısmını #ödeme miktarı# şeklinde doldurun.
  • Birden fazla senet verecekseniz senedin sağ üst kısmında bulunan boşluğa senetleri numaralandırarak ödeme takibatını kolaylaştırın.
  • Alacaklı olduğunuz veya borçlandığınız kişi veya kurumun adının senette bulunmasına özen gösterin.
  • Senet karşılığı ödenecek tutarı hem rakamsal hem de yazıyla yazılmasına özen gösterin
  • Senet için kefil verilecekse, kefil ile bilgileri uygun bir alana mutlaka yazın.
  • İmza sırasında asıl borçlunun atacağı 2 adet imzanın üzerine kefilin de adını ve soyadını yazarak imza atmasını sağlayın.
  • Senedin kişi veya bir işletmeye aitliğini senet üzerinde belirtin.

Senet Zamanında Ödenmezse Ne Olur?

Senet düzenlemesi sırasında belirlenen gün veya vadede ödenmemesi halinde alacaklı kişiye kanuni yollara başvurma hakkı doğar. Borcun zamanında ödenmemesi halinde alacaklının talebine bağlı olarak borçlu aleyhinde icra takibatı başlatılarak senetteki borcun tahsili yoluna gidilir. İcra takibatı borçlunun başvurusuna bağlı bir sonuçtur.

Alacaklı olan taraf önceden ihtarname çekerek borcun vadesinin geçtiğini ve belli bir süre içerisinde ödenmediği takdirde icra takibatına başlanacağını bildirir. İcra takibatına uğrayan borç, kanuni takibata alındığı için asıl ödenmesi gereken ana borcun üzerine işlem masrafları da eklenerek daha yüksek meblağlarda ödeme yapılması zorunlu hale gelir. Bu yüzden senet düzenlenirken ödemenin yapılacağı tarihi titiz bir şekilde takip etmek gerekir.

Senetli Alacakların İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Senet boşken herhangi bir kıymete sahip bulunmayan bir kâğıt parçasıdır. Ancak borçlu ve alacaklı kişi tarafından doldurularak imzalanması sonrasında ‘’resmi evrak’’ olarak değer kazanarak kanuni işlemlere konu edilebilecek değere sahip olur.

Alacaklılar senedin tarihinde ödenmemesi halinde icra dairelerine başvurarak senedin icraya konmasını sağlar ve alacaklarını kanuni yoldan tahsil edebilirler. Bu aşama sonrasında devreye alacaklı avukatları gireceği için, senedin ödenmesi ile ilgili yeni vadeler veya ödeme şekilleri belirlenebilir.

Alacaklı avukatı tarafından sunulan yeni ödeme planına da uyum sağlanmaması halinde icra mahkemeleri tarafından alınacak karar uyarınca icra takibatı başlatılır. İcra takibatını durdurmak için borçlu ilk hafta içerisinde başvuru yaparak itiraz hakkını kullanabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git